Přihlášení do systému
 
 

Nemáte účet ? Registrujte se

Zapomenuté hesloSeznam divadel

Betlémská kaple

Korngold & Prokofjev

Cena:
390.00 - 590.00 Kč
Erich Wolfgang Korngold: Mnoho povyku pro nic, suita
Sergej Prokofjev: Koncertantní symfonie
 
Christian Kluxen dirigent
Andreas Brantelid violoncello
 
Brněnský rodák Erich Wolfgang Korngold byl zázračným dítětem. Vyrůstal ve Vídni, kde jako třináctiletý autor pronikl už i do Dvorní opery. O desetiletí později zkompono­val operu Mrtvé město, která svou dramaticky podnětnou, dráždivě invenční a skvěle instru­mentovanou hudbou dodává zajímavý kontext Puccinimu, Straussovi, Wagnerovi a Janáč­kovi a je jeho nejznámějším dílem. Nedlouho předtím, než Hitler anektoval Rakousko, odcestoval s rodinou do Ameriky, kde se stal průkopníkem a posléze klasikem filmové hudby. Zakázku napsat hudbu k Shakespea­rově komedii Mnoho povyku pro nic dostal v roce 1918. Podařilo se mu složit jiskřivě bar­vitou neoklasickou partituru, ve které je něco z Mozarta i z Richarda Strausse. Sergej Prokof­jev, originální autor a skvělý pianista, žil po bolševické revoluci na Západě, nicméně nako­nec se ve třicátých letech vrátil do Sovětského svazu. Byl ochoten k velkým ústupkům, ale stejně se v roce 1948 stal terčem ideologic­kého útoku, který ho na zbytek let odsoudil k životu v ústraní. Zemřel v roce 1953 ve stejný den jako Stalin, za jehož režimu si podobně jako Šostakovič a další umělci vytrpěl své. Koncertantní symfonie, přepraco­vaná z původní verze nepříliš dobře přijatého Violoncellového koncertu č. 2, je jeho posled­ním velkým dílem. Rozsahem a závažností sólového partu jde o jedno z nejnáročnějších děl violoncellového repertoáru.
 
Ceny vstupenek: 590 Kč | 490 Kč | 390 Kč
 
Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.
 

Divadelní novinky a recenze


Podobná představení